1
Để nghe tiếng Anh tốt bắt buộc bạn phải luyện tập hàng ngày. Nhưng khi meta recreation thay đổi, xu hướng lựa chọn các vị tướng chống chịu và có tầm ảnh hưởng trong giao tranh lên ngôi, Renekton mất dần đi vị thế của mình. Đóng góp trong giao tranh của chú cá sấu này chắc chắn sẽ giảm dần vào giai đoạn cuối recreation, khi mà sự cơ động, lượng hiệu ứng hoặc các chiêu thức hỗ trợ giao tranh của