1
Đây là danh sách toàn diện về các cách tự học tiếng Anh giao tiếp trên toàn thế giới. Việc nghe cũng liên quan đến tâm lý não bộ. Não bộ làm việc theo thói quen. Những âm thanh quen thuộc sẽ được não bộ giữ lại xử lý. Những âm thanh lạ sẽ cho qua. Vì vậy, việc nghe một ngôn ngữ mới cũng cần được luyện tập. Bạn nghe càng nhiều sẽ giúp não bộ quen với âm thanh đó. Ban đầu việc cố gắng nghe sẽ làm
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments