1
Μετακομίσεις - μεταφορές οικοσκευής ή εξοπλισμού από Θεσσαλονίκη και προς όλη την Ελλάδα. 30 χρόνια εμπειρίας στη μετακόμιση από την Εταιρεία Μετακομίσεων Γκρίζος με Ασφάλεια, ταχύτητα, με λογικές τιμές από τη μεταφορική Γκρίζος! Διαθέτουμε σύγχρονα φορτηγά, ανυψωτικά και αναβατόρια, ενώ παρέχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης των αντικειμένων σας.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments