1
Biến chứng sau tiêm filler làm đẹp. Acid hyaluronic: Là những hạt ngậm nước, có cấu trúc tương tự như 1 loại acid hyaluronic có trong cơ thể người. Do đó, được đánh giá là nhóm Filler an toàn và hiệu quả nhất hiện nay: không gây kích ứng, không cần phải take a look at da, và có thể phân giải nhanh chóng ra ngoài cơ thể. Tại Việt Nam, nhóm chất làm đầy này có tên là Juvederm, Restylane … Đây là
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments